Kundeservicefunktionen er ofte dine kunders første møde med din virksomhed, den skaber kundetilfredshed, den gør en potentiel opsigelse til en glad kunde, den håndterer ordre, svarer på faktura-spørgsmål og meget, meget mere.

Værdien af en Kundeservicemedarbejder er svær at sætte tal på. Det samme gælder omkostningen af en Kundeservicemedarbejder.

Personaleomkostningen kan variere alt efter branche og ansættelsesforhold, men også grundet uforudsete omkostninger som fx sygdom. Dertil er der spørgsmål om hvilke omkostninger, der egentlig skal tælles som personaleomkostninger. Det vil vi her gå lidt dybere med her.

Omkostninger er meget mere end løn

Løn er selvfølgelig en væsentlig omkostning til en Kundeservicemedarbejder, men husk også Forsikringer, Feriepenge, Pension, Personalegoder, Sygdom og Barsel.
Alt sammen udgifter direkte forbundet med den ansatte.

Læg dertil Rekruttering, it-licenser, Transport, Ledelse, HRomkostninger, personalearrangementer (Julefrokost mv.), Husleje og ikke mindst El, vand & varme.


Vil du hele vejen rundt, kan du som tommelfingerregel tage din kundeservicemedarbejders løn og gange den med to.

I vores video-eksempel er dette en månedlig udgift på ca. 45.000 kr.  

Den økonomisk vinding ved at outsource kundeservice

Ved at outsource kundeservice kan du reducere omkostningerne ved at etablere og opretholde et internt kundeserviceteam. Og hvis du outsourcer til det rigtige sted, så vil du samtidigt kunne opleve et øget fokus på din kundeservice, og derved levere en kundeserviceløsning til dine kunder, der har en højere kvalitet. 

Omkostningsmæssigt, så er det især indenfor disse områder, at du vil kunne opleve gevinster.

  • Personaleomkostninger
  • Infrastruktur- og teknologiudgifter
  • Facility- og driftsomkostninger
  • Kvalitetssikrings- og monitoreringsomkostninger
  • Omkostninger ved skalerbarhed og fleksibilitet 

Det kan du læse mere om her.

En af de største omkostninger ved at opretholde en intern kundeserviceteam er personaleomkostninger. Det inkluderer lønninger, fordele, træning og udvikling af medarbejdere samt omkostninger til rekruttering og HR-administration.
Ved at outsource kundeservice kan virksomheden undgå disse omkostninger og i stedet betale en fast eller variabel pris til den eksterne leverandør.

Kundeserviceleverandører som The Call Company har allerede den nødvendige infrastruktur og teknologi på plads til at håndtere kundesupport, herunder telefonisystemer, computere, software, inbound-system osv. Ved at outsource undgår du de indledende investeringer og løbende vedligeholdelsesomkostninger ved at opbygge og opgradere disse faciliteter internt.

At opretholde et internt kundeserviceteam kræver plads og faciliteter til at rumme medarbejderne samt omkostninger til el, opvarmning, køling og andre driftsudgifter. Ved at outsource kundeservice kan du undgå disse omkostninger og i stedet overlade dem til den eksterne leverandør.

The Call Company og lignede kundeserviceleverandører har indbyggede kvalitetsstyrings- og monitoreringsmekanismer for at sikre, at supporttjenesterne opfylder de forventede standarder. Ved at outsource kundeservice kan du undgå at skulle investere i egne systemer til kvalitetskontrol og overvågning, da disse allerede er etableret af den eksterne leverandør.

Håndtering af midlertidige øgede kundehenvendelser eller sæsonmæssige variationer kan kræve ekstra personale, infrastruktur og ressourcer. Ved at outsource kundeservice kan du undgå at skulle bære omkostningerne ved at skalere op og ned internt i disse perioder. Den eksterne leverandør kan nemt tilpasse bemandingen og ressourcerne efter behov.


Kunne du være interesseret i at blive klogere på hvad en outsourcing af kundeservice kunne betyde for dig økonomisk, så tag endelig fat i os, så byder vi gerne på en kop kaffe.

Tags:
Kundeservice
JONATHAN N. OFFERSEN
Post by JONATHAN N. OFFERSEN
maj 12, 2023